Beleid

Onder het motto ‘het geheel is meer dan de som der delen’ heeft de vereniging de visie op strategisch beleid geformuleerd. Hierin zijn afspraken en werkwijzen vastgelegd voor verschillende gebieden, zoals onderlinge samenwerking en uitgangspunten, onderwijs, personeel, profilering en financiën en beheer. De gezamenlijke visie op deelonderwerpen en de daaruit voortvloeiende afspraken en werkwijzen zorgt voor een versterking van het christelijk onderwijs in Coevorden, goede samenwerking en kwalitatieve groei van de scholen.

Download hier het strategisch beleidsplan van VPCBO