Identiteit

Christelijk onderwijs

Negen scholen in de gemeente Coevorden die uitgaan van Protestant Christelijk onderwijs vormen samen de VPCBO: Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Coevorden. De vereniging heeft tot doel zonder winstoogmerk werkzaam te zijn in het belang van het christelijk onderwijs. Dit doel wordt bereikt door het stichten en in stand houden van scholen voor christelijk basisonderwijs en door samen te werken met andere organisaties die het belang van het christelijk onderwijs dienen.
 

Vereniging met leden en donateurs

De VPCBO is een vereniging. Ouders, verzorgers en belangstellenden kunnen lid of donateur worden van de vereniging. Hierdoor zijn de christelijke scholen die bij de vereniging horen eigenlijk van de leden. De leden van de vereniging bepalen mede de ontwikkelingen van het christelijk onderwijs in de gemeente Coevorden. De contributie bedraagt minimaal € 5, - per jaar. De inschrijfformulieren zijn hier te downloaden.
 

Risicospreiding en samenwerking

Op 1 januari 1999 is de schoolvereniging ontstaan uit een fusie van acht schoolverenigingen binnen de gemeente Coevorden. Naast het in stand houden en de belangenbehartiging van het christelijk onderwijs in de gemeente zorgt de vereniging ook voor risicospreiding en samenwerking op het gebied van personeel, financiën en beheer. In deze bestuursvorm is de VPCBO een privaatrechtelijke organisatie die minder afhankelijk is van de overheid en die tegelijkertijd ouders en leden meer mogelijkheid geeft om betrokken te zijn bij de vereniging en de scholen.
 

De Bijbel als uitgangspunt en inspiratiebron

De vereniging laat zich inspireren door Jezus Christus en kiest de Bijbel als uitgangspunt en inspiratiebron. De levensbeschouwelijke grondslag is formeel verwoord in de statuten van de vereniging.

 Download hier de statuten van VPCBO