Organisatie

Leerlingen en hun ouders hebben vooral te maken met hun eigen school. Dat die school bij een vereniging hoort en dat ouders daarvan lid of donateur kunnen zijn, wordt op onze scholen bij inschrijving verteld. Zo zijn de christelijke scholen die bij de vereniging horen eigenlijk van de leden en bepalen zij mede de ontwikkelingen van het christelijk onderwijs in de gemeente Coevorden.
 

Christelijk onderwijs in de gemeente Coevorden

De VPCBO wordt gevormd door negen scholen in de gemeente Coevorden die uitgaan van protestant christelijk basisonderwijs. De vereniging brengt voordelen met zich mee voor elke school. Door de schaalgrootte en samenwerking is er meer mogelijk op verschillende gebieden, zoals n gezamenlijke inkoop, scholing voor personeelsleden en collegiale overleggen.
 

Kind centraal in hoogwaardig onderwijs

De negen scholen zijn verschillend en autonoom. Ze hebben hun eigen onderwijsaanbod en visie op onderwijs, maar werken samen om inhoud te geven aan een herkenbare identiteit en de versterking van de onderwijskwaliteit. De christelijk scholen in Coevorden staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarbij het kind centraal staat.
 

Vakkundig en gemotiveerd personeel

Op de scholen werkt vakkundig en gemotiveerd personeel aan de ontwikkeling van de leerlingen. Elke medewerker wordt gestimuleerd zich te ontplooien, zodat de onderwijskwaliteit voortdurend verbeterd. De scholen werken samen met ouders en verzorgers en zijn daarbij gezamenlijk verantwoordelijk voor het kind.
De VPCBO is regelmatig op zoek naar enthousiaste leerkrachten die als invaller aan de slag willen en op die manier mogelijk doorstromen naar een vaste baan.