Nieuwsbrief

Op verschillende manieren communiceert de Vereniging met haar leden. De meest directe manier vindt plaats in de communicatie tussen de ouders van onze leerlingen en de desbetreffende scholen. Nieuwsbrieven, ouderavond, koffiemorgen, schoolkringvergaderingen, enz. zijn allemaal manieren hoe de scholen en de vereniging in contact zijn met elkaar.

De Verenigings-nieuwsbrief mag hierin ook een middel zijn om de betrokkenheid van bestuur naar de leden van de Vereniging en omgekeerd inhoud te geven.