Passend onderwijs vanaf schooljaar 2014 - 2015

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs kunnen zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen.

Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een passende plek zoeken. Dit kan op:

  •             de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas;
  •             een andere reguliere school in de regio;
  •             het speciaal onderwijs.

Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden.

Download één van de onderstaande documenten voor informatie.

Informatiegids Passend Onderwijs
Brochure Passend Onderwijs voor ouders
Kies voor partnerschap
Infografic Passend Onderwijs
Factsheet